Uncategorized

นครนายก วันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร.9

นครนายก วันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร.9
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เสด็จเปิดอาคารเรียนและพระราชทานนามโรงเรียน “นวมราชานุสรณ์” อ่านว่า (นะวะมะราชานุสรณ์) จังหวัดนครนายก
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฯ โรงเรียนนะวะมะราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายรังสรรค์ ผลแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลุกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยในพิธีได้มีนักเรียนถวายบังคม ถวายคำสัตย์ปฏิญาณที่จะเป็นคนดีของพ่อ การร้องเพลง รักพ่อ..ไม่มีวันพอเพียง ของคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ร่วมงาน จากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน จำนวน 48 ทุน และทอดผ้าป่าสามัคคี โดยความร่วมมือในความรักความสามัคคีของนักเรียนแต่ละชั้นได้นำกองผ้าป่ามาตั้งร่วมกันกับผู้ร่วมงานเพื่อร่วมกันตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก