Uncategorized

นครนายก น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

นครนายก น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกล่าวอาศิรวาท และร่วมกับประธาน คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครนายก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก พัฒนาสังคมจังหวัดนครนายก ส่วนราชการและผู้ร่วมงานร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็กออทิสติก และร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีนักดนตรีจิตอาสาร่วมให้ความสุขกับน้องๆ ได้มีความสุขทั่วหน้ากัน

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก