Uncategorized

ชาวนราธิวาสรวมพลังจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ชาวนราธิวาสรวมพลังจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ณ บริเวณถนนศูนย์ราชการ ถนนสายแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำมวลชนจิตอาสาจังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณถนนศูนย์ราชการ ซึ่งถือเป็นถนนสายแห่งความจงรักภักดีของชาวนราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส / โดยในพิธีมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ / พลังจิตอาสาชาวนราธิวาสกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ถวายความเคารพและเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร หลังจากนั้นได้กล่าวเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีนั่งคุกเข่า ยกตัวสูงขึ้นแล้วกำมือขวาแนบอกข้างซ้ายโดยกล่าวคำว่า เราทำความดี “พร้อมกัน และยกมือขวากำมือชูขึ้น กล่าวคำว่า “ด้วยหัวใจ “ พร้อมกัน 3 ครั้ง เพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดี รวมพลังทำความดี เพื่อแสดงพลังความสามัคคีที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวนราธิวาส
หลังจากนั้นคณะจิตอาสาได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาสุลต่าน และปลานิล จำนวน 15,000 ตัว ณ บริเวณสระน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และรวมพลังจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนศูนย์ราชการ ถนนสายแห่งความจงรักภักดีที่คราครั่งไปด้วยพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำความดี ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชนต่อสังคม
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807