Uncategorized

ทหาร ร่วมปกครอง อุตสาหกรรมจังหวัดและอีกหลายหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในพื้นที่สามร้อยยอด เพื่อป้องปรามการเกิดมลภาวะเป็นพิษ

ทหาร ร่วมปกครอง อุตสาหกรรมจังหวัดและอีกหลายหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในพื้นที่สามร้อยยอด เพื่อป้องปรามการเกิดมลภาวะเป็นพิษ


วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง.ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ มอบหมายให้ จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัดประจวบฯ พื้นที่ อ.สามร้อยยอด พร้อมด้วย พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ ผกก.สภ.สามร้อยยอด พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดประจวบ

พ.ต.สมโภชน์ กระแจะเจิม จนท.ฝ่ายข่าว ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัดประจวบฯ ร.ต.สันติ หอมตลบ ทหารชุดรักษาความสงบอำเภอสามร้อยยอด ไปร่วมกับ นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ นายธวัชชัย อุดมเกษตรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ นายพเยา มีกลิ่น ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามร้อยยอดได้ร่วมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมของโรงงาน ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด ได้แก่
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด ม.6 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ซึ่งผลการตรวจสอบในขั้นต้นทางมีบางจุดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งทางโรงงานได้รับไปดำเนินการ ได้แก่ บ่อน้ำเสียทิศใต้ติดโรงงาน ทำประตู ปิด – เปิด น้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลล้นบ่อ และซ่อมคลองไส้ไก่ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันน้ำจากคลองชลประทานไหลมาที่บ่อของโรงงาน บ่อยืมน้ำทิศเหนือติดโรงงาน ให้ดำเนินการลอกวัชพืชและป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากโรงงานไหลมาปะปนกับน้ำฝนที่ตกลงมา ที่พักบ่อน้ำเสีย อุตสาหกรรมจังหวัดแนะนำให้ทำปลายท่อระบายน้ำใหม่ โดยให้ปลายท่อเฉียงขึ้น 45 องศา อยู่ในระนาบเดียวกันกับระดับน้ำของบ่อพักจากนั้นคณะได้เดินทางมาตรวจยัง
ได้ร่วมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด ม.6 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ โดยมี นายจิรวัฒน์ โลฑาลักษณ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด ให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่ โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ โรงงานมีน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตวันละ 850 ลบ.ม./วัน ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ้ง จำนวน 6 บ่อ จากนั้นนำไปรดต้นปาล์มของบริษัท นอกจากนี้ตรวจสอบพบว่ามีการนำน้ำผสมกับขี้เถ้าจากการเผาไหม้หม้อไอน้ำ

โดยระบายน้ำดังกล่าวเข้าสู่บ่อตกตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยผู้ประกอบการแจ้งว่าจะดำเนินการปรับปรุงระบบรวบรวมขี้เถ้าจากการเผาไหม้หม้อไอน้ำโดยไม่ต้องใช้น้ำมาผสม หรือใช้ระบบรวบรวมแบบ hopper โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 61 ตรวจสอบบริเวณลานรอบอาคารเก็บเชื้อเพลิง พบว่าผู้ประกอบการจัดทำแนวกั้นน้ำฝนปนเปื้อน มิให้ไหลลงคลองสาธารณะเสร็จแล้วประมาณ 50 % โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 พ.ค. 61

ตรวจสอบบริเวณบ่อน้ำเสียบ่อที่ 5 พบว่ามีระดับน้ำเสียอยู่ในระดับสูง ซึ่งผู้ประกอบการจะดำเนินการเสริมแนวคันบ่อด้านติดคลองสาธารณะ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 61 และในระหว่างนี้จะลดระดับความสูงของน้ำลงจากขอบบ่อไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม.
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอดในครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาการเปิดมลภาวะเป็นพิษ จากโรงงานอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบข้างได้อาศัยร่วมกันได้โดยไม่เกิดกรณีพิพาทและข้อร้องเรียนต่างๆ

///////////////////////////////////////////////////////ประจวบคีรีขันธ์ / ภาพ : จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ / ข่าว : พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา