Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงาน การตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2561 

เมื่อ231030พ.ค.61
บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 1(อ.เมือง)
ร.14พัน.3,กอ.รมน.จว.ก.พ.และ ชป.สห.กกล.รส.จว.ก.พ.นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง.ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.,

พ.อ.พงศธร นิพภยะ รอง.ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.,พ.ท.สุทธิศักดิ์ ไหลเตื่อย ผบ.ร.14 พัน.3/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2

ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย,กู้ชีพกู้ภัยและประชาชนจิตอาสา

ร่วมพิธีเปิดงาน การตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2561

โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน โดยในงานมีกิจกรรม ที่จัดกำลังพลจาก ร.14 พัน.3 ร่วมแสดงสาธิตร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้-การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทางอากาศยาน
-การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพื้นที่สูง
ทางยุทธวิธี
-การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในพื้นที่สูงโดยใช้อุโมงค์ผ้า
-การช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
-การดำเนินการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดร่วมกับประชาชนจิตอาสาบริเวณริมแม่น้ำปิง
-การประกอบอาหารโดยใช้รถครัวสนามของหน่วยทหารให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมสวนสิริจิต ริมแม่น้ำปิง ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ก.พ. มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1000 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ