ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย และ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด/MOITC:ชสอท./สมนึก-ประธาน/0817082129-


ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย และ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
/MOITC:ชสอท./สมนึก-ประธาน/0817082129-

วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 0830 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่ ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 86 ครัวเรือน และ ที่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 73 ครัวเรือน

โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ และผู้นำชุมชน ร่วมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย

หลังจากนั้น ชุดปฏิบัติการในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนที่ประสบภัยต่อไป

—///—MOITC:ชสอท./ชมรมสื่อออนไลน์ IT
สมนึก-ประธาน/0817082129- ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ