วันจันทร์ ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

บุรีรัมย์-มรภ. จัดแถลงข่าวแข่งกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พนมรุ้งเกมส์”

บุรีรัมย์-มรภ. จัดแถลงข่าวแข่งกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พนมรุ้งเกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดแถลงข่าวเตรียมจัดแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 และการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” เพื่อพัฒนาความสามารถนักศึกษา เชื่อมมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างองค์กร

วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาการณ์อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ได้ร่วมเข้าแถลงข่าวพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการจัดแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในการแถลงข่าววันนี้ทาง มรภ.บุรีรัมย์ได้รับเกรียติให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 19 ชนิดกีฬา นอกจากนั้นยังมีการประกวดทักษะดนตรีและการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซึ่งจุดประสงค์หลัก เพื่อความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการช่วยในการพัฒนาด้านมาตรฐานของการกีฬาให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสแสงความสามารถทางด้านกีฬา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดในโอกาสข้างหน้า สำหรับบุคลากร ก็จะช่วยให้มีความสามัคคี ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านวิชาการ ทั้งด้านทักษะยุทธศาสตร์ต่างๆ รศ.มาลิณี รักษาราชการแทน อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ กล่าว//////

ข่าว-ภาพ วันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์

วันจันทร์ ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: