วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อีกหนึ่งวัดที่พร้าว ความสวยงามของ “มหาวิหารจีน วัดห้วยบง” นับเป็นความสวยงามท่ามกลางความสงบที่เปี่ยมไปด้วยพลังของพุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติที่น่าไปเยือนสักครั้ง ที่สำคัญจะไม่พลาดการเช็คอิน ถ่ายภาพเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึก

อีกหนึ่งวัดที่พร้าว ความสวยงามของ “มหาวิหารจีน วัดห้วยบง” นับเป็นความสวยงามท่ามกลางความสงบที่เปี่ยมไปด้วยพลังของพุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติที่น่าไปเยือนสักครั้ง ที่สำคัญจะไม่พลาดการเช็คอิน ถ่ายภาพเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึก

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไป อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อกราบสักการะหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ยังมีอีกหนึ่งวัดทีมีความงดงามของวิหารแบบจีนและไทย เรียกว่ามหาวิหารจีน ของวัดห้วยบง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นวัดราษฏ์มหานิกาย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พศ 2470 และได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยพระครูเตจา เดชปญโญ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง หากขับรถผ่านเข้าไปจะผ่านบ้านเรือนและทุ่งนาข้าวที่กำลังเขียวขจีสวยงาม เห็นมหาวิหารจีนต้งตระหง่านงดงามงาม ขับรถไปตามเส้นทางจะมีป้ายบอกตลอดเส้นทางจนถึงตัววัด

ภายในบริเวณวัดห้วยบง มีการก่อสร้างมหาวิหารสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบจีนที่มีขนาดใหญ่ ภายในและนอกวิหาร มีพระพุทธรูปต่างๆ และรอบบริเวณวิหารมีรูปปั้นเทพต่างๆ หน้าบันไดวิหาร มีรูปปั้นสิงโตใหญ่ ภายในวิหาร เป็นที่ประดิษยฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดจีนให้ผู้คนที่มาวัดแห่งนี้ได้กราบไหว้ สักการะขอพร อาทิ พระศรีอริยเมตตไตรย์ พระโพธิสัตว์ เหล่าเทพและ เซียน ให้กราบไหว้ทำบุญขอพรที่มาแล้วได้ทั้งแบบไทยและจีน แต่ความสวยงามที่มองออกไปจากตัววิหารจะเห็นบ้านเรือน ทุ่งนา ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง แต่หากมองย้อนจากสะพานขึ้นมาจะเห็นมหาวิหารทั้งสองตั้งสวยงาม สะท้องกับท้องฟ้าสีฟ้างดงามเป็นอย่างมาก นับเป็นความสวยงามท่ามกลางความสงบที่เปี่ยมไปด้วยพลังของพุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติที่น่าไปเยือนสักครั้ง ที่สำคัญจะไม่พลาดการเช็คอิน ถ่ายภาพเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

CR.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: