นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.30 นาฬิกา ณ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงประกอบแสงสี เสียงตำนานพันปี ปราสาทศีขรภูมิ ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกวุฒิสภาร่วมในพิธีเปิด ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563

.
ทั้งนี้ งานดังกล่าว อำเภอศีขรภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “ศิวนาฎราช ศิตศาสตร์เทวา ศรีสิขรินทวาลัย” ในโอกาสเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน