ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 นำกำลังพล พร้อมด้วย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 นำกำลังพล พร้อมด้วย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

พลตรี ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 นำกำลังพล พร้อมด้วยปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ที่พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

ต่อมา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วยตุลาการ อัยการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นิสิต นักศึกษา สมาคม ชมรม ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ที่บริเวณหน้าบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีวันปิยมหาราชขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีทุกภาคส่วน เข้าถวายพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไท มาจวบจนทุกวันนี้ ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจ ที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช