วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชาวบ้าน รวมตัวชุมนุม เรียกร้องขอให้เปิดทางผ่าน กับนายทุน บนเขาโคกแรด เขตเทศบาลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

ชาวบ้าน รวมตัวชุมนุม เรียกร้องขอให้เปิดทางผ่าน กับนายทุน บนเขาโคกแรด เขตเทศบาลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายประวิทย์แสงรักษ์หรือ สจ.หมู ได้รวมตัวกับชาวบ้านจำนวนหนึ่ง เข้าร้องเรียนกับหน่วยงาน เทศบาลมาบตาพุด โดยมี นายพีระพงษ์ พวงประดิษฐ์ ผอ. กองช่างเทศบาลมาบตาพุด นายสุเมธ ตณฑา เลขานายก เทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ให้เข้าร่วมตรวจสอบ ณ.ที่บริเวณ เขาโคกแรด ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งมี นาวาโท สุกี ม่วงเพชร หัวหน้า การข่าวกอรมน. เข้าร่วม ในการสังเกตการณ์ เจรจาข้อตกลงระหว่างชาวบ้านกับนายทุน ในครั้งนี้ โดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ได้เห็นว่า

เส้นทางนั้นได้ตัดกับเส้นทางเมนใหญ่ขึ้นเนิน เขา มีความกว้างประมาณ 8-10 เมตร โดยมีระยะความยาวขึ้นบนเขา กว่า 10 โลนั้น ได้มี โครงเหล็กปิดกั้นทาง ขึ้นเขา แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเส้นทาง ที่นายทุนปิดกั้นนั้น ยังไม่ชี้แน่ชัดว่าเป็นทางสาธารณะหรือเปล่าแต่ทางชาวบ้านได้กล่าวไว้ว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้เส้นทางนี้เป็นที่สัญจรไปมาหาอาหารบนป่าและเขา และก็มีหลักฐานว่าเป็นทางสาธารณะจริงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดได้สั่งการให้นายทุนนั้น ได้เปิดทางให้กับชาวบ้าน ให้สัญจรไปมาก่อน โดยหลังจากนี้ก็จะนำหาหลักฐาน โฉนดที่ดิน มาแสดงกับทั้งสองฝ่าย ว่าเส้นทางนี้ เป็นพื้นที่ ทางสาธารณะหรือเป็นพื้นที่ของ นายทุน ด้านนาย ประชุม ปรีชารัตนพงษ์ อดีต สมาชิก สภาผู้แทน ราษฎรจังหวัดระยอง ได้เป็นตัวแทนเข้ามาเจรจา ตกลง โดย ทำการเปิดทางให้กับประชาชน ที่มาประชุมร้องเรียนดังกล่าว โดยกล่าวว่าซึ่งก่อนหน้านี้ที่ปิดไว้ ก็กลัวเพราะว่าจะมีโจรขโมยมารักสิ่งของเช่น รถแม็คโคร รถขุดและอุปกรณ์ หลายๆอย่างที่อยู่บนนี้ เลยจำเป็นต้องปิดหากเส้นทางนี้เป็นที่ของสาธารณะจริงก็จะทำการเปิดให้อย่างถาวรจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ แยกย้ายเดินทางกันกลับโดยไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น…

ราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองรายงาน