ร้อยเอ็ด… แถลงข่าว 104 ปีน้ำเงิน เหลือง เมืองโพธิ์ชัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

ร้อยเอ็ด…
แถลงข่าว 104 ปีน้ำเงิน เหลือง เมืองโพธิ์ชัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

 

*วันนี้ 26 ก.ค.2562 เวลา 15.30 น.นายศรายุทธ บุระพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองโพธิ์ชัย หมู่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด.จัดแถลงข่าวงานวิ่งมาราธอนการกุศลซึ้งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ประเภทกิจกรรม/-ฟันรัน 5 กม.มินิมาราธอน 10 กม สมัครออนไลน์( รับสมัคร15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม)ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 043567043 /โทรศัพท์ 080-4083155..
**สืบเนื่องจากโรงเรียน เมืองโพธิ์ชัย ครบรอบ 104 ปี และหนึ่งในพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด

คือ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโครงสร้าง สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้ดำเนินการชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
***นายศรายุทธ บุระพวง ผู้อำนวยการเล่าถึงประวัติโรงเรียน เมืองโพธิ์ชัยหมู่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่ 52 ไร่ โดยมีหมู่บ้านในเขตบริการ 9 หมู่บ้าน ในราวปี 2458 อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านขามเปี้ยเป็นที่เล่าเรียน…

ทีมข่าวไทบ้าน/ถ่ายภาพ-รายงาน