โฆษก ทภ.3 เผย…แม่ทัพภาค 3 ย้ำ…เอาจริง Ị ปราบยาเสพติด พร้อมจัดกิจกรรม เปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ น้องคนเล็ก ทบ.

โฆษก ทภ.3 เผย…แม่ทัพภาค 3 ย้ำ…เอาจริง Ị ปราบยาเสพติด พร้อมจัดกิจกรรม เปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ น้องคนเล็ก ทบ.

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันตรี เสรี ทองคู่ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 , ร้อยเอก หญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ ร้อยตรี หญิง ช่อเอื้อง สาสังข์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายของกองทัพบก ในด้านการแก้ไขปัญหาการลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การเตรียมการเปิดบ้านจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และการปราบปรามยาเสพติดทั้งในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ และพื้นที่ตอนใน ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในห้วงที่ผ่านมาซึ่งสาระสำคัญดังนี้

 

1. ปัญหาการลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 61 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 3 , ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) , ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก , ด่านศุลกากรแม่สอด และ สถานีตำรวจภูธรแม่สอด ร่วมกันเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พบว่ามีการติดตั้งสายอากาศ รับ – ส่ง สัญญาณสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งสัญญาณข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยทำการตรวจยึดอุปกรณ์เสาสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 4 ชุด และจานส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 28 จาน จาก 6 พื้นที่ใน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อนำไปตรวจสอบว่า
1) มีการกระทำผิดกฎหมายในการส่งสัญญาณ ในย่านความถี่ที่ได้ขออนุญาตหรือไม่
2) มีการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ก่อนหรือไม่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบ , ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศโดยรวม เพราะการติดตั้งจุดรับ – ส่ง สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) อาจจะนำไปใช้ในการถ่ายทอดการเล่นพนันฟุตบอล , การพนันออนไลน์ และการพนันประเภทอื่น ๆ จากบ่อนการพนันในประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านสัญญาณดังกล่าวได้

 

2. การจับกุมโรฮีนจา หลบหนีเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 20.30 นาฬิกา หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด ทำการจับกุมชาวโรฮีนจา จำนวน 7 คน (ชาย 1, หญิง 6 อายุระหว่าง 16 – 22 ปี) ซึ่งมีขบวนจักรยานยนต์ 4 คัน เป็นยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งนี้เมื่อขบวนจักรยานยนต์ได้พบเจ้าหน้าที่ ได้ทิ้งผู้โดยสารและผู้ขับรถสามารถหลบหนีไปได้ ด้วยความตกใจจึงทิ้งจักรยานยนต์ไว้ในที่เกิดเหตุ 1 คัน บริเวณด่านพะละ เส้นทาง บ.แม่ระมาดน้อย – บ.ห้วยนกแลเหนือ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
จากการสอบถามทราบว่า ทั้ง 7 คน เป็นชาวโรฮีนจา หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเพราะต้องการ ไปรับจ้างเป็นแรงงานเพื่อหารายได้ โดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการลักลอบเดินทางไปยังประเทศที่สาม โดยมีกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติเป็นผู้ดำเนินการลักลอบนำพา หน่วยจึงได้ดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ปัจจุบันกำลังเร่งสืบสวนติดตามขยายผลจับกุม โดยมีหลักฐานจากรถจักรยานยนต์ในที่เกิดเหตุ

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันเฝ้าสังเกตุ หากพบมีขบวนการค้ามนุษย์หรือผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยทหารใกล้บ้านท่าน เพื่อความมั่นคง , ปลอดภัยและความสงบสุขของประเทศ

 

3. การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่
ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายให้จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ให้ห้วงการส่งทหารใหม่เข้ากองประจำการ ตั้งแต่ผลัดที่ 2/61 เป็นต้นไป เพื่อให้สังคมได้เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่ และระบบการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 ทุกพื้นที่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเริ่มตั้งแต่พื้นที่แรกของการดำเนินการ ส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย ณ ที่ว่าการอำเภอ , ศาลากลางจังหวัด , พื้นที่คัดแยกทหารใหม่ของมณฑลทหารบก และหน่วยฝึกทหารใหม่ ตามลำดับ ในลักษณะการเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการดำเนินการ และร่วมเข้าไปสัมผัสบรรยากาศการฝึกในอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงนอน โรงเลี้ยง ห้องน้ำ พื้นที่ฝึก รวมทั้งหน่วยจะได้ดำเนินการชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับระบบการฝึก สิทธิประโยชน์ สภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้ทราบในมาตรฐานการฝึก ของกองทัพบกในปัจจุบัน

 

4. การจับกุมยาเสพติด

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก / เลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีนโยบายการหยุดยั้งยาเสพติด ณ พื้นที่ชายแดน โดยการบูรณาการกำลังของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการสกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง นั้น
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61 เวลาประมาณ 02.00 นาฬิกา ระหว่างที่หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 31 และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตเชียงราย ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น การลักลอบขนย้ายยาเสพติด และสิ่งของผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ที่บริเวณ บ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ได้พบเห็นรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน ขับขี่ตามกันมาบนถนนท่าทางมีพิรุธ จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถ เพื่อทำการตรวจค้น แต่ปรากฏว่าผู้ขับขี่รถยนต์ดังกล่าวได้รีบหยุดรถแล้ววิ่งหลบหนี โดยอาศัยความมืด ทำให้สามารถหลบหนีเจ้าหน้าที่ไปได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นรถยนต์ทั้ง 2 คัน ปรากฏว่า พบยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ( ยาบ้า ) จำนวน 14,600,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้นำยาบ้าดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และได้ทำการสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไป