วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เริ่มแล้ว วันแรกจังหวัดสุโขทัย สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครฯ เพื่อคัดเลือกลูกจ้าง จำนวน 636 อัตรา ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” บรรยากาศวันแรกคึกคัก

(ที่)สุโขทัย…เมืองมร

Read more

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวกัญจิรา เคียงคู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการ่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภช 50 ปี พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 4/2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกา

Read more

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

อำเภอศรีสัชนาลัย จัง

Read more

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

มูลนิธิราชประชานุเคร

Read more

จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562

จังหวัดสุโขทัยจัดพิธ

Read more