Reporter&Thai Army

จังหวัดตาก // มทบ.๓๑๐ เดินทางตรวจเยี่ยม“ค่ายอาสาสร้างระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์และการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ชุมชนบ้านโสมง)”

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๑
รองมทภ.๓ (๑) มอบหมายให้พล.ต.ณรัช สิงห์ปภาภร ผบ.มทบ.๓๑๐/ผบ.กกล.รส.จว.ต.ก. เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับ คณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ทีมงานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมชูถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) “ค่ายอาสาสร้างระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์และการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ชุมชนบ้านโสมง)” การดำเนินการโครงการจัดทำโครงสร้างชลศาสตร์เพิ่มเติมกรณีอุทกภัย ในการนี้ได้มอบสิ่งของให้กับ นักเรียนในพื้นที่ ต.บ้านนา และ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ใน รร.บ้านโสมง บ.โสมง ต.บ้านนา อ.สามเงา จว.ต.ก. มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๕๐ คน