ข่าวรัฐสภา

จังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก โปฎก บุนนาค ในฐานะหัวหน้าคณะ พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล และพลอากาศเอก จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชน จำนวน 300 คน

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งสาน หมู่ที่ 15 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก โปฎก บุนนาค ในฐานะหัวหน้าคณะ พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล และพลอากาศเอก จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชน จำนวน 300 คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม โดยเป็นการสนับสนุนส่งเสริมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ครั้งที่ 4 : สร้างการรับรู้ ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของจังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน