ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม จัดสัปดาห์เผยแพร่ความรู้และบริการฝังเข็ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน-0817082129-

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม จัดสัปดาห์เผยแพร่ความรู้และบริการฝังเข็ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน-0817082129-

พอ.นพ.ศิวพล รอง.ผอ.รพ.รอ.นำฝังเข็ม2เม.ย./nuk

วันที่ 2 เมษายน 2562 พ.อ.นายแพทย์ศิวพล บุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการสัปดาห์เผยแพร่ความรู้และบริการฝังเข็ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

โดยนางจิตต์สกุล ศกุนะสิงห์ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงานว่า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ คุณพ่อสวน และคุณแม่พยอม สีนะวัฒน์ ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานที่ดินผืนนี้ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อจัดสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อดูแลประชาชนชาวร้อยเอ็ดภายใต้โมเดล“โรงพยาบาลนี้….ไม่มีคนป่วย”

โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดโครงการสัปดาห์เผยแพร่ความรู้และบริการฝังเข็ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๔ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

และเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการฟรี ระหว่างวันที่2-5 เมษายน 2562 สอบถามข้อมูลการรับบริการ 043-516731

—///—สมนึก บุญศรี/บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน-0817082129-