ข่าว นราธิวาส

ม.นราธิวาส จับมือบริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ สู่การเป็นมืออาชีพ

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส

ม.นราธิวาส จับมือบริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ สู่การเป็นมืออาชีพ

11 มี.ค. 62 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านยานยนต์ให้สถานประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และคุณสุนันท์ เสาวภาพ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้การจัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมด้านยานยนต์ให้สถานประกอบการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการรับรองผ่านการฝึกอบรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ การบริการวิชาการวิชาชีพในครั้งนี้ จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านแรงงาน และเป็นอีกหนึ่งในการสร้างทักษะความเป็นช่างพื้นฐานชำนาญการต่อไป
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ชมการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ ที่มีความทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ให้ความสำคัญการสร้างเครือข่าย มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ และได้สร้างเครือข่าย ร่วมกันในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้