พังงา/ เปิดตลาดประชารัฐ มหกรรมของดีจังหวัดพังงา ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา


พังงา/ เปิดตลาดประชารัฐ มหกรรมของดีจังหวัดพังงา ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
ที่บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพังงา

ครั้งที่ 2 โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้นำร้านค้าประชารัฐจำนวนกว่า 60 ร้านค้า มาจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 61 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. มีสินค้าของดีจังหวัดพังงามากมาย ไม่ว่าจะเป็น สินค้าโอทอป สินค้าทางการเกษตร ขนมพื้นบ้าน และอาหารพื้นเมือง พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานราชการมาให้ความรู้ด้วยนางวัลภา ธีระสานต์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดพังงา จำกัด โดยตลาดประชารัฐครั้งที่ 2 นี้ เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อน ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ไม่มีสถานที่ขายประจำ รวมถึงเกษตรกรและกลุ่มโอทอปต่างๆให้มีสถานที่จำหน่าย สร้างโอกาสในการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขาย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตามแผนปฏิบัติการ “เรารัก..พังงา” ในด้านการพัฒนาอาชีพการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดพังงาพัฒนาไปอย่างเข้มแข็ง สร้างพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530