Uncategorized

กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.61 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17ก.ค.61 ณ.บริเวณชุมชนชาววัดม่วงและชุมชนร่วมใจพัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค นางสุรีย์ วาดเขียน(ผอ.เขตบางแค) พร้อมด้วย นางสาวสุขวิชญาณ์(ผช.ผอ.เขตบางแค) นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล(หน.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) นายเฉลียว เฝือชาติ(หน.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) นางสาวชุติมา พาหา(นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ) และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณะสุข40 บางแค เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 ตลอดจน อสส.กทมฯ และประชาชนในพื้นที่

ร่วมกันช่วยตรวจตราภายในเขตชุมชนวัดม่วงและชุมชนร่วมใจพัฒนาถึงในความสะอาดของบริเวณภายในชุมชนตลอดจนคูน้ำลำคลอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายที่จะนำมาซึ่งไข้เลือดออกซึ่งในช่วงเวลานี้กำลังเป็นช่วงเริ่มต้นของการขยายพันธุ์ของยุงลาย ทาง ผอ.เขตบางแคได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเด็กและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้ง2แห่งนี้เนื่องจากอยู่ติดด้านข้างคูคลองและเป็นพื้นที่ๆมีแอ่งน้ำและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อย่างดีจึงได้ร่วมกับทุกๆฝ่ายตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อช่วยกันสำรวจและใส่สารที่กำจัดเพื่อไม่ให้ยุงลายมาวางไข่และขยายพันธุ์ได้ และเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในชุมชนทั้ง2แห่งนี้อีกด้วย @ขอขอบคุณ นางสาวชุติมา พาหา(นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ) สนับสนุนข้อมูลภาพ/ข่าวสาร