ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ “โครงการร้อยใจรักษ์”

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ “โครงการร้อยใจรักษ์”

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และประธานกรรมการมูลนิธิรากแก้ว เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับ “โครงการร้อยใจรักษ์” โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม ในการนี้ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่