Uncategorized

ครนนายก จปร.จัดหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล 

ครนนายก จปร.จัดหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดหน่วยแพทย์จิตอาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในวัดรอบพื้นที่โรงเรียนนายร้อยฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ที่ศาลาการเปรียญวัดสุตธรรมมาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทสิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานนำหน่วยแพทย์จิตอาสาโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตรวจสุขภาพฟัน และฝังเข็มเพื่อการรักษาโรคที่เจ็บป่วยอาพาธของพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดรอบพื้นที่โรงเรียนนายร้อยฯพร้อมนำกำลังจิตอาสาของกำลังพลจากกองพันทหารราบ

แม่บ้าน นักเรียนนายร้อยฯและภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดสุตธรรมมาราม ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม พร้อมถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา28 กรกฎาคม 2561 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก