นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ได้เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนาย Abdelhamid SOUIRI รองประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาโมร็อกโก – ไทย


วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น ณ รัฐสภาราชอาณาจักรโมร็อกโก คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ได้เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนาย Abdelhamid SOUIRI รองประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก และในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาโมร็อกโก – ไทย

โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาทั้งสองผ่านกลไกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – โมร็อกโก และกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาโมร็อกโก – ไทย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน เพื่อให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหวังว่าการพบปะและการประชุมทวิภาคีในครั้งนี้จะทำให้สภาทั้งสองมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น

กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน