ข่าวรัฐสภา

จังหวัดเลย คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 2 ตำบลสามตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู (เขต 6) ประกอบด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอภูเรือ และพันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
1. การซ่อมแซมถนนสาธารณะ
2. การใช้ไฟฟ้า
3. ปัญหาไม่มีน้ำใช้
4. ทักษะการฝึกอาชีพ
5. ปัญหาขยะ
ทั้งนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำปัญหาดังกล่าวแจ้งให้รัฐบาลทราบต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน