พระอาจารย์เมธา สุเมโธ (พระครูโสภณกิตติยาภรณ์) เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ วัดถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา


พระอาจารย์เมธา สุเมโธ (พระครูโสภณกิตติยาภรณ์) เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ วัดถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา ให้ แก่ ข้าราชการกองบิน 41

โดยมี นาวาอากาศเอก ภิญโญ ศรีวิยะ รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561