ร้อยเอ็ดทหารมทบ.27 ร่วม “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดหมู่บ้าน ถวายในหลวงบ้านแดงตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


ร้อยเอ็ดทหารมทบ.27 ร่วม “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดหมู่บ้าน ถวายในหลวงบ้านแดงตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 0900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 อนุมัติให้นำกำลังพลจิตอาสาฯ มทบ.27 และ ร.16 พัน.1 รวม 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บ้านแดง หมู่ 20 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายมงคล ศรีใส รองนายก อบต.เหนือเมือง เป็นประธาน มีจิตอาสาฯเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชุมชนบ้านแดง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ชัมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9

และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้คนไทยสมัครสมาน สามัคคี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–