วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เปิดเรียนวันแรกคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ครู100เปอร์เซ็นต์ ปลอดเชื้อ เด็กนักเรียนรู้สึกดีใจได้มาเรียนหนังสือ

ข่าว เปิดเรียนวันแรกคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ครู100เปอร์เซ็นต์ ปลอดเชื้อ เด็กนักเรียนรู้สึกดีใจได้มาเรียนหนังสือ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันที่ 14 มิถุนายน 64 เวลา 07.00 น. เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีโรงเรียนอุดรพิทยานุกล,โรงเรียนสตรีราชินูทิศ,โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี และโรงเรียนบ้านหมากแข้ง บรรยากาศ ได้มีผูก้ปกครอง นำบุตรหลาน มาส่งที่หน้าโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ เป็นไปอย่างคักคึก หลังจากทางจังหวัดอุดรธานีได้มีประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
โดยแต่ละโรงเรียน ได้จัดครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตั้งจุดคัดกรองก่อนที่นักเรียนจะเดินเข้ามาในโรงเรียน โดยให้มีการสวมใส่หนากากอนามัยทุกคน, ทำการตรวจอุณหภูมิร่างกาย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และการเว้นระยะห่างในการเดิน ห้ามใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หากนักเรียนคนใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะคัดแยกไว้ยังจุดที่จัดเตรียมไว้ เพื่อวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้ง ซึ่งถ้ามีไข้จะประสานผู้ปกครองมารับตัวเพื่อไปตรวจตามขั้นตอน เด็กนักเรียนทุกคนที่มาโรงเรียนในวันนี้รู้สึกตื่นเต้นดีใจ ที่ได้มาเรียนหนังสือ ของการเปิดเทอมวันแรก
นาย สมพงษ์ พลบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนจะยังคงความเข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด-19 อยู่เหมือนเดิม เมื่อนักเรียนเข้าถึงโรงเรียนแล้ว จะให้นักเรียนเว้นระยะห่างในการเดิน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน มีการล้างมือด้วยเจลเอลกอฮอล์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัย สำหรับการเรียนการศึกษาทางโรงเรียนได้มีการปรับแผนโดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นสลับกลุ่มเรียน เป็นกลุ่มเอและกลุ่มบี สลับวันมาเรียน วันคู่วันคี่

แต่หากผู้ปกครองที่ยังเป็นห่วงความปลอดภัยก็ได้จัดการเรียนการสอบแบบที่บ้านโดยการมารับเอกสารไปทำที่บ้าน เพื่อเป็นการลดความแออัด สำหรับในห้องเรียนก็ได้มีการจัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่าง งดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกัน นอกจากนี้ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ทางโรงเรียนได้มีการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียนต่างๆ รวมไปถึงสถานที่ที่เด็กนักเรียนทำกิจกรรมในด้านการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่ง
ถ้ายังมีการแพร่ระบาดของโรคในอนาคตข้างหน้าที่อยู่เหนือความควบคุมของพวกเรา แต่ก็ยังมีมาตราการในการดูแลความปลอดภัยของบุตรหลานให้เข้มงวดตามมาตราการอย่างเคร่งคัด ทั้งนี้ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน ได้มีการตรวจคัดกรองก่อนเปิดภาคเรียนตามนโยบายของกระทรางศึกษาธิการและสพป.อุดรธานีเขต1 โดยให้ครูทุกคนไปตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งรายงานผลมีผลเป็นลบ 100เปอร์เซ็นต์ และครูที่มาจากต่างจังหวัดได้มีการให้เข้ากักตัว14วันครบทุกคน และการทำแบบสอบถามเพื่อป้องการความเสี่ยง ซึ่งบุคลากรครูพร้อมที่จะทำการเรียนการสอน100เปอร์เซ็นต์

//////////////////////
นายกฤษดา จันทร์ดวง ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานี 0804141617

%d bloggers like this: