กองทัพบกห่วงใย…เราจะไม่ทิ้งกัน กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 ร่วมพัฒนาแผนการป้องกันภัยชุมชน และ มอบอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เชียงดาว

กองทัพบกห่วงใย…เราจะไม่ทิ้งกัน กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 ร่วมพัฒนาแผนการป้องกันภัยชุมชน และ มอบอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เชียงดาว

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พันเอก พสิษฐ์ มุขเพชร รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 นำคณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 2 ,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 307 กองกำลังผาเมือง ร่วมพัฒนาแผนการป้องกันภัยชุมชน และ มอบอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับผู้นำ บ.เมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน บ.เมืองนะฯ จำนวน 5 ราย

โดยแผนการป้องกันภัยชุมชน เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนร่วมกันค้นหาวิกฤติ และแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน จัดทำเป็นแผนการปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตัวของชุมชนเอง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: