“ผาเมืองพาเที่ยว Ep.3” สำหรับหนาวนี้… ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ “โครงการร้อยใจรักษ์” ให้แวะมาเที่ยว ถ่ายรูปกัน ที่อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

“ผาเมืองพาเที่ยว Ep.3” สำหรับหนาวนี้… ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ “โครงการร้อยใจรักษ์” ให้แวะมาเที่ยว ถ่ายรูปกัน

“โครงการร้อยใจรักษ์” ดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบคลุมพื้นที่ 37,119 ไร่ 4 หมู่บ้าน และ 20 หย่อมบ้าน ในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อไม่นานมานี้ พื้นที่นี้เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอดีตราชายาเสพติดทางภาคเหนือ และได้ถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเล็งเห็นว่าควรนำการพัฒนาเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องพึ่งพายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไป จึงเกิดเป็น “โครงการร้อยใจรักษ์” ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อร้อยใจทุกคนเข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนของชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง ด้วยการสร้างอาชีพทางเลือกที่สุจริตและหลากหลาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ระยะสั้น และวางรากฐานสู่รายได้ที่มั่นคงในระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงในการกลับไปค้ายาเสพติดของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ลดจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติด พัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ณ วันนี้ใน “โครงการร้อยใจรักษ์” ท่านจะพบกับ “ทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์” คอสมอสหลากสี มากาเร็ตรูปหัวใจ สลับกับทุ่งดอกหญ้าเดินผ่านสะพานไม้ไผ่ขึ้นไป ณ จุดชมวิวจะพบกับ “ทะเลบนดอย” ต้นโกงกาง พืชน้ำเค็มยืนเด่นเป็นสง่า ให้ถ่ายรูปกันเพลินๆอีกด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์ของชาวไทยภูเขามาวางจำหน่ายให้เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นพืช ผัก ผลไม้ เครื่องจักสาน กาแฟ และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น มีที่เที่ยวเกิดใหม่เช่นนี้ ขาเที่ยวทั้งหลายไม่ควรพลาด เตรียมกล้อง เตรียมตัว แล้วขับรถมาเที่ยวกันได้ สถานที่สวยๆ มีอยู่ทั่วไทย…ไม่ไปไม่รู้นะครับ…!!!.

ทรงวุฒิ ทับทอง