ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ จังหวัดพะเยา ตั้งจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน ปีใหม่ 2565

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ จังหวัดพะเยา ตั้งจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน ปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 จัดกำลังพลจาก มณฑลทหารบกที่ 34 , กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 ร่วมกับ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 I จุดตรวจร่วมจังหวัดพะเยา ด้านหน้าเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและดูแลความปลอดภัย ตลอดจนบริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม ให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นี้