มีแล้วแบ่งปัน มอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้

“มีแล้วแบ่งปัน มอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้”

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอสา 326) ร่วมกับ ส่วนราชการ , ผู้นำชุมชนและอสม จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน

มอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลราชพฤกษ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง (กรค.)ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด