ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 /หัวหน้าสำนักงานองค์การทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ มอบความอบอุ่น และกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

“ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 /หัวหน้าสำนักงานองค์การทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ มอบความอบอุ่น และกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 0900 พลตรี สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 /หัวหน้าสำนักงานองค์การทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ พร้อม รองหัวหน้าสำนักงานองค์การทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ และคณะเดินทางพบปะทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อพบปะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 30 ราย ณ วัดสังกิจจาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และเยี่ยมครอบครัว จำนวน 2 ราย
1. ร.อ.ดำรงค์ คร่ำกระโทก ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 36/2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดเดิม กองพันทหารม้าที่ 14 บาดเจ็บจากป้ องกันและปราบปราม (ในประเทศ)

บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ขาซ้ายขาดใต้เข่าท่อนล่าง (ปลดพิการทุพพลภาพ) เมื่อ 9 มีนาคม 2531

2. พลทหาร ดำรงค์ บุญประกอบ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 4 ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 34 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดเดิม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้ประสบอุบัติเหตุ ปี 2552 เป็นอัมพาตช่วงล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปัจจุบ้น มีภรรยาเป็นผู้ดูแลครอบครัว