จังหวัดพิจิตร // กิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”


* บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. * เมื่อ 210900 มิ.ย.61 พ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือน มิ.ย.61 ณ วัดศรีสุทธาวาส ม.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จว.พ.จ. โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พ.จ. เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน ในการนี้ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก รพ.ค่ายขุนผาเมือง ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน และ จัด ชป.กร.มทบ.36 ทำการแสดงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมด้วย