ข่าวเชียงใหม่

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ // บวงสรวงเบิกเนตรพระเจ้าพรหมมหาราชปฐมกษัตริย์ไทยล้านนา

22-6-61-บวงสรวงเบิกเนตรพระเจ้าพรหมมหาราชปฐมกษัตริย์ไทยล้านนา
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
พลเอกธนา จารุวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในการบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ปฐมกษัตริย์ไทยในพื้นที่ล้านนา ร่วมกับนายวรวิทย์ วีระวรพงษ์ ประธานกรรมการใหญ่บริษัทสยามแก๊ส พร้อมส่วนราชการ ประชาชน ปกครองอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ บ้านหัวโท ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางนายวรวิทย์ วีระวรพงษ์ ประธานกรรมการใหญ่บริษัทสยามแก๊ส ร่วมกับคณะศรัทธาพระเจ้าพรหมมหาราช ปฐมกษัตริย์ไทยในพื้นที่ล้านนาได้จัดสร้างและอัญเชิญรูปหล่อสัมฤทธิจำลองเท่าองค์จริงสูงประมาณ 2.50 เมตร กว้าง0.80-0.90 เมตร ขึ้นมาประดิษฐานไว้

ณ สถานที่สำนักสงฆ์พระเจ้าตนหลวง บ้านหัวโท ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ ที่แห่งนี้โดยหันหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อเป็นความเชื่อทางชาวอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่ปกครองประชาชนในพื้นที่นี้และไม่เคยมีใครมารบชนะสักครั้ง ทรงเป็นกษัตริย์ที่ปกครองประชาชนร่มเย็นในอดีต และดวงวิญญาณของพระองค์ท่านยังปกปักรักษาประชาชนของท่านอยู่ ชาวบ้านยังเคารพศรัทธาและเชื่อไม่เปลี่ยนแปร ความศักดิ์สิทธิของพระองค์ท่านยังทำให้เศรษฐีหลายท่านที่เคยล้มละลายมาก่อนได้มาทำการสักการะบูชาแล้วกลับมาฟื้นฟูและพัฒนาการค้าขายจนทำให้เกิดความร่ำรวยคืนมาอีก จึงได้มาทำการสร้างและอัญเชิญรูปหล่อสัมฤทธิมาประดิษฐานไว้ณะที่นี้และหลายแห่งในประเทศไทย

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว