ข่าวเชียงใหม่

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ // สืบชะตาน้ำมอบสะพานบันได999ขั่นสู่ป่าพุทธชยันตีถวายเป็นพระราชกุศล ร9และร10

เชียงใหม่2_220661_สืบชะตาน้ำมอบสะพานบันได999ขั่นสู่ป่าพุทธชยันตีถวายเป็นพระราชกุศล ร9และร10
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.คณะพระสงฆ์อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับฝ่ายปกครองและทหารในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีสืบชะตาน้ำสืบชะตาคน และทำการมอบป่าพุทธชะยันตี สะพานสู่ป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้ทำการต่อยอดในเรื่องการรักษาป่าต้นน้ำตามแนว รัชกาลที่9ซึ่งโดยทางนายอนวัช สัตตบุตย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ รักษาการณ์เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ นายสิทธิ วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ได้จัดพิธีสืบชะตาน้ำ ชะตาป่า ชะตาคน และถวายสะพานบันได999ขั่น และสวนป่าพุทธชยันตี แบบล้านนา ทางนายอนวัช สัตตบุตย์ นายอำเภอไชยปราการ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูปเพื่อประกอบพิธีสืบชะตาน้ำ ชะตาป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่สวนป่าห้วยน้ำปาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้มาร่วมงานประมาณ 1,000 กว่าคน นักเรียน เยาวชน ประชาชน ตำรวจ ทหารกองกำลังผาเมือง ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลไชยปราการ คณะสงฆ์ คณะครู ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่พร้อมอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

ได้ทำการปลูกป่าในพื้นที่ดอยหัวโล้น ประมาณ 200 กว่าไร่ ที่เป็นป่าแหล่งต้นน้ำออกรูห้วยปาง บ้านปางหมู่8 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริป่ารักน้ำได้ดำเนินการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมรักษาป่าร่วมปลูกสร้างป่า อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ เพื่อให้เกิดและรักษาความอุดมสมบูรณ์ต่อแหล่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์กับสังคมในพื้นที่แบบยั่งยืน และเป็นแบบอย่างต่อสังคมอื่นที่ต้องการที่จะรักษาป่าและแหล่งต้นน้ำของชุมชน ก็สามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมและนำแนวคิดรูปแบบ เป็นการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริขอสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้ทุกคนช่วยกันรักษาดูแลป่าต้นทุนแหล่งน้ำ และยังเป็นแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 10 ที่ให้ดำเนินการตามแนวของรัชกาลที่ 9 ทางชุมชนทั้งส่วนราชการและเอกชน เยาวชน ประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ยังได้ทำการสร้างป่าเพิ่มอีกทุกๆปี เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ตลอดไป
คิวภาพ-การบวงสรวงเจ้าที่เจ้าป่าตามเชื่อของคนในพื้นที่-สะพาน บันได999ขั่นสู่ป่าชยันตี- แหล่งต้นน้ำหรือขุนน้ำ-ป่าที่ปลูกทุกปีกำลังโต-พิธีสืบชะตา-ประธานจุดเทียน-พระสงฆ์สวดพุทธมนต์-ประชาชนที่มาร่วม –เยาวชนมาร่วม-ทหาร-ตำรวจ-

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว