Reporter&Thai Army

จ.สระแก้ว จัดพิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เม.ย.62

จ.สระแก้ว จัดพิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เม.ย.62

วันที่ 25 เมษายน 62 เวลา 08.00 น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ เป็นประธานประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

ประธานประกอบพิธีบวงสรวงราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จุดธูป-เทียน 9 ต้น โหรพรามณ์ดำเนินพิธีกรรม ประธานปักธูปที่เครื่องบวงสรวง ประกอบพิธีสงฆ์ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ให้ศีล ต่อจากนั้น ประธานกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ คล้องพวงมาลัยพระกร และจุดธูป-เทียนเครื่องทองน้อย ถวายบังคม กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ.2098 ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้ชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี หลังจากศึกครั้งใหญ่นี้แล้ว ได้เสด็จปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ ได้เมืองตะหนาวศรี มะริด และทวาย ทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิง แล้วทรงยกทัพไปถึงเมืองหงสาวดีและเมืองตองอู จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา แม้พระองค์จะสวรรคตผ่านมานานกว่า 400 ปีแล้ว ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมจัดรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกันทุกจังหวัด