Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน ภัยพิบัติ

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด /MOITC:ชสอท.:รายงาน-0817082129-

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

/MOITC:ชสอท.:รายงาน-0817082129-

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 1300 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโพธิ์ชัยร่วมกับ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ

ทำการมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่ ม.7 บ.หนองแสง ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 56 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากนั้นจะเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและจัดงบประมาณไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

—///—ชมรมสื่อออนไลน์ IT/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ