ข่าวกระแสสังคม

ดร.ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ เดินสายทุกวัน ไม่มีวันหยุดเพื่อกราบสักการะ พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 33,902 วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ดร.ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ เดินสายทุกวัน ไม่มีวันหยุดเพื่อกราบสักการะ พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 33,902 วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


“ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวันหากเรารู้จักการให้ด้วยสติสัมปชัญญะ และด้วยความเมตตาธรรม”

สำหรับคำ ๆ นี้ ใช้ได้สำหรับทุกคนที่คิดว่าตัวเองกำลังหลง กำลังเหลิง กับสิ่งแวดล้อมในยุคสังคมวัตถุนิยม แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเจอผู้คนหลากหลายและผ่านประสบการณ์ชีวิตทุกรูปแบบอย่างครบรส หรือเรียกง่ายๆบ้านๆว่า “สูงอายุมากขึ้น” ทำให้เราคิดว่า การทำความดีแบบง่ายๆ ที่ไม่ว่า ใครๆก็สามารถทำได้ คือ การไหว้ สักการะ พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ และความศรัทธาของเราชาวพุทธ


:
ดร.ณัฐณิชาช์ กล่าวว่า “เมื่อเราเริ่มมีอายุมากขึ้น ประสบการณ์ชีวิตสูงขึ้น ได้รับการสั่งสมความรู้เพิ่มขึ้น โดยได้พบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมากมายทั้งสุขและทุกข์ ซึ่งนั่นก็คือ สัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ส่งผลให้ตัวของเราได้สะสมสิ่งนั้น สิ่งนี้ เพิ่มมากขึ้น” จึงทำให้มีความคิดและมองย้อนกลับไปยังจุดที่ตัวเราเริ่มต้นเดินทางมา…


เมื่อคิดทบทวนแล้ว จึงพบว่า “ตัวเราเดินทางมาไกลมาก ไกลจากจุดเริ่มต้น ซึ่งระหว่างทางที่ผ่านมานั้น มีทั้งความสุข – ความทุกข์ ความสำเร็จ ปัญหา – อุปสรรคนานัปการ”

แต่สิงหนึ่งที่เก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจกับใจตัวเอง นั่นคือ…”ตัวเราเองสามารถทำได้ + แก้ไขปัญหา – อุปสรรคนั้นได้สำเร็จด้วยตัวเราเอง + ครอบครัวและกำลังใจจากคนรอบข้าง ”


เรื่องบางเรื่องก็ไม่สามารถบอกใครได้ว่า…”ตัวเราภูมิใจมากน้อยเพียงใด เพราะบางเรื่องก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง”
:
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เราเดินสายทุกวันเพื่อกราบสักการะ พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีความตั้งใจไว้จะทำให้ครบ จำนวน 33,902 วัด เป็นเป้าหมายที่อยากทำให้ครบทั้งหมด ซึ่งการที่ได้ทำสิ่งนี้ ทำให้จิตใจเราเย็นสบาย มองโลกในแง่บวก มองทุกคนเป็นคนดี เป็นมิตรเสมอ

จนเกิดแฮ็ชแท็ค
#การให้มีความสุขเสมอ
#การทำบุญ การทำทาน การทำความดี
# ทำบุญใครใครก็ทำได้ค่ะ