เครือข่ายต้านทุจริต ร้อง”บิ๊กตู่”เร่งแก้ปัญหาเงินเพิ่มเติมค่าหนังสือเรียนฟรี ปี61 ทั่วประเทศ หลังเปิดเทอม 1 เดือนเศษ นักเรียนยังไม่ได้รับหนังสือเรียนกว่า 70% ( มีคลิป)


 

วันที่ 26 มิ.ย.61 ที่สำนักกพ.ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปของชาติ(ภตช.) นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และ ว่าที่ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ พร้อมคณะฯ ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการจัดสรรเงินเพิ่มเติมค่าหนังสือเรียนฟรี ปีงบประมาณ 2561 โดยมีข้อเสนอดังนี้ 1. ขอให้เร่งลัดจัดสรรเงินเพิ่มเติมค่าหนังสือเรียนฟรี ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนสังกัด กทม 438 โรงเรียน สังกัด กระทรวงมหาดไทย จำนวนนักเรียน 294,266 คน อีก 50% กว่า 140 ล้านบาท เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อนกว่า 588,532 คน

2. ขอให้เร่งลัดจัดสรรเงินเพิ่มเติมค่าหนังสือเรียนฟรี ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนสังกัด อปท สังกัด กระทรวงมหาดไทย มีจำนวนนักเรียน 732,639 คน อีก 50% กว่า 370 ล้านบาท เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อนกว่า 1,465,278 คน 3. ขอให้เร่งลัดจัดสรรเงินเพิ่มเติมค่าหนังสือเรียนฟรี ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียน สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนนักเรียน 12 ล้านคน อีก 30% กว่า 2,520 ล้านบาท เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อนกว่า 24 ล้านคน

และ4.ขอให้เร่งลัดจัดพิมพ์หนังสือและส่งหนังสือ สาระหลัก วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ในทุกระดับชั้น ซึ่ง องค์การค้าของ สกสค.เป็นผู้จัดพิมพ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งพิมพ์ล่าช้า เนื่องจากบริหารจัดการด้อยประสิทธิภาพ หรือ ถ้าไม่ทันให้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย แจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถใช้หนังสือของสำนักพิมพ์เอกชนที่ได้รับการตรวจรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการได้ เพราะตอนนี้เปิดเทอมมา 1 เดือน กับ 11 วันแล้ว มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่มีหนังสือเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า เนื่องจากทางภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงความเดือดร้อนของ นักเรียน ผู้ปกครอง และ ครูผู้สอนจำนวนมาก ว่า ปัจจุบันเปิดเทอมมากว่า 1 เดือนเศษนักเรียนทุกสังกัด อาทิ นักเรียน สังกัด โรงเรียนกรุงเทพมหานคร นักเรียนสังกัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ นักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น ได้รับหนังสือเรียนฟรีมาแค่ 30% ของที่ต้องใช้เรียนทั้งหมดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ส่วนหนังสือเรียนอีกกว่า 70% ยังไม่ได้รับ เนื่องจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดงบประมาณหนังสือเรียนฟรี ปีงบประมาณ 2561 ขาดอีก 50%

นายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่า และ โรงเรียน สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ยังขาดงบประมาณหนังสือเรียนฟรีปีงบประมาณ 2561 ขาดอีก 30% ซึ่งทางสำนักงบประมาณยังไม่ได้โอนงบประมาณส่วนที่ขาดหายไปจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อ นักเรียนกว่า 12 ล้านคน ผู้ปกครองกว่า 24 ล้านคน ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินส่วนตัวซื้อหนังสือส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้บุตรได้มีหนังสือเพื่อเรียน ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง อีกทั้งปัญหาของ องค์การค้าของ สกสค. ซึ่งเป็นผู้พิมพ์หนังสือในสาระ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ของ ระดับ อนุบาล1-3 ประถมศึกษา 1-6 และ มัธยมศึกษา 1-6 นั้นผู้รับจ้างพิมพ์ก็ได้ยกเลิกการจ้างพิมพ์หนังสือไป เนื่องจากกลัว องค์การค้า ของ สกสค. ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างพิมพ์เพราะอยู่ในสภาวะขาดทุนจำนวนมาก เหตุนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการที่เปิดเทอมที่ 1/2561 แล้วนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีหนังสือเรียน ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิด ผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน