สันติสุขแดนใต้

สตูล // จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน

สตูล // จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน
เมิ่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 0900 พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท.) ได้มอบหมายให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ส.ต.

/ ส่วนประสานงาน กกล.รส.กอ.รมน.จว.ส.ต. นายยูโสบ ด่อล๊ะ รองนายกเทศบาลเข้าโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล อีกทั้งได้รับเกียติจากนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวนำคำปฎิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งภายในงานมีกลุ่มนักเรียนนักศึษา จากโรงเรียนในจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพลังมวลชน ในพื้นที่ จ.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ป.ป.ส. กับ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก และเยี่ยมชมการจัดบู๊ทนิทรรศการ ของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล