Uncategorized

จ.ชัยนาท….!!@ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ….!!

จ.ชัยนาท….!!@ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ….!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 นายนริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะเข้าพบ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางศุภรินท์ เสนาธง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งในวันนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ

ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน พร้อมกับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปพิจารณาแก้ไขให้ตรงจุด นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ และ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง พร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น จากประชาชน กว่า 50 คน จากเรื่องร้องเรียนหนี้นอกระบบ การทำเกษตร และเลี้ยงสัตว์ อีกทั้ง ยังเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยการตั้งกลุ่มเพื่อทำอาชีพในชุมชน

โดยมีสำนักงานต่างๆ มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลการ ทำอาชีพต่างๆ ที่ชุมชนนั้น ๆ ต้องการ และเหมาะสม อีกทั้งยังแนะนำ เกษตรกรที่ใช้สมาร์ทโฟน ตั้งกลุ่ม สื่อสาร และการขายสินค้าผ่าน social เพื่อความสะดวกในช่องทางค้าขาย และเพิ่มช่องในการติดต่อสื่อสาร อีกทางหนึ่งซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนในครั้งนี้ ปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมดที่ได้เสนอต่อ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะนำไปเสนอต่อ รัฐมนตรีไปพิจารณาเพื่อแก้ไขให้ตรงความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

……ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน….แจ้งข่าวสาร ร้องเรียน 093 – 1717897