Uncategorized

สัตหีบ ร่วมน้อมรำลึก วันตากสินมหาราช

สัตหีบ ร่วมน้อมรำลึก วันตากสินมหาราช
วันนี้ 28 ธ.ค.62 ที่หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

โดยมี พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนชาวสัตหีบ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพร้อมเพรียงกัน

“วันตากสินมหาราช” หรือวันคล้ายวันปราบดาภิเษก วันขึ้นครองราชย์ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธ ศักราช 2311 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ โดยมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญจนได้สมัญญา “สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช” คือการกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พลจากภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้นธนบุรี จนได้รับชัยชนะในที่สุด เป็น การกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมา หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือนอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงปราบ ดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2311 ทรงพระ นามว่า “พระศรีสรรเพชญ์”

หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขนานนามพระองค์ติดปากว่า “สมเด็จพระเจ้าตาก สิน” หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีรวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15 ปี ด้วยพระมหา กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางรัฐบาลอีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพากันถวายพระเกียรติประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระองค์ ให้เป็นวันระลึก “วันตากสินมหาราช” มาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก