Reporter&Thai Army

จ.กำแพงเพชร //เจ้าคณะตำบลทรงธรรมประชุมไกล่เกลี่ย กลุ่มชาวบ้านรวมตัวและรวบรวมรายชื่อเพื่อขับไล่ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญพร กรณี ไม่มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ งบประมาณต่างๆของวัด

เมื่อ 300900 – 301200 พ.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 2 ร.14 พัน.3 ร่วมกับกอ.รมน.จว.ก.พ.,ชป.สห.กกล.รส.จว.ก.พ.พร้อมด้วย จนท.ตร.สภ.ทรงธรรมฯ, ร่วมสังเกตการณ์การประชุมไกล่เกลี่ยกรณีมีกลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวและรวบรวมรายชื่อเพื่อขับไล่ พระประสิทธิ์ ฐิตสาโร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญพร ม.2 ต.ทรงธรรมฯโดยกล่าวหาว่าไม่มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ งบประมาณต่างๆของวัดและยังได้สั่งการให้รื้อถอนฐานพระประธานและโยกย้ายพระประธานองค์เก่าโดยไม่ได้แจ้งทางกรรมการวัดและไม่ทำประชาคมหมู่บ้าน ณ. ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์เจริญพร ม.2 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

โดยมี พระครูอุปถัมภ์ วชิโรภาส (เจ้าคณะตำบลทรงธรรม) เป็นประธาน พร้อมทั้ง กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1,2,8 เข้าร่วมประชุม แต่ทั้งนี้ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเห็นต่างจึงทำให้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ทาง พระครูอุปถัมภ์ วชิโรภาส (เจ้าคณะตำบลทรงธรรม) ซึ่งเป็นประธานในการประชุม จึงได้ยุติการประชุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย โดยทาง นาย วิรัตน์ มณีวงษ์ กำนันตำบลทรงธรรมฯ จะทำการนัดหมาย ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อหาทางออกของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับหมู่บ้านและวัด ส่วนทางพระประสิทธิ์ ฐิตสาโร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญพรฯทางเจ้าคณะตำบล ได้รับเรื่องและจะดำเนินการตามกระบวนการของสงฆ์ต่อไป ข้อสรุปและความเคลื่อนใหวต่างๆทางหน่วยจะติดตามและจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย