ปปส.ภาค 5 บูรณาการหน่วยงาน ปฏิบัติการ 1386 ทั่วไทยประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ปปส.ภาค 5 บูรณาการหน่วยงาน ปฏิบัติการ 1386 ทั่วไทยประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด พื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.5 ร่วมกับ ปป.4 สปป. เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 , เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมือง, เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอแม่อาย สนธิกำลังร่วมปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้นพื้นที่ค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติด พื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ 1386 ทั่วไทยประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด และเพื่อจับกุม/ยึดทรัพย์ ผู้ต้องหาตามหมายจับ รวม 11 เป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปส. จัดกำลังเข้าปฏิบัติต่อเป้าหมายสำคัญ 4 เป้าหมาย สามารถตรวจยึดรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นของ นายปรีชา แสนลี่ ผู้ต้องหา โดย ปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ถึงความจริงจังของส่วนราชการ ที่ต้องการป้องปราม และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ยังมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเข้มงวด.

ทรงวุฒิ ทับทอง