วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายจัดประชุมหารือประสานเตรียมการจัดแข่งขันสิ่งนี้ทำเพื่อน้อง

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายจัดประชุมหารือประสานเตรียมการจัดแข่งขันสิ่งนี้ทำเพื่อน้อง

นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตัดกิจกรรมวิ่งนี้เพื่อน้อง Running For The Blind ครั้งที่ 2/2562 เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องสามแผ่นดิน สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย เลขที่ 261 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ตลอดทั้งผู้ให้การสนับสนุนและผู้นำชุมชน ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรายงานผลและร่วมหารือติดตามความคืบหน้าอย่างคับคั่ง

การประชุมรายงานและประสานติดตามการดำเนินภารกิจในการเตรียมจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” หรือ Running For The Blind ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Fun Run 4.2 กิโลเมตร ประเภทวิ่งมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร และประเภท VIP 4.2/11 กิโลเมตร ส่วนถ้วยพระราชทานจะแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในประเภทระยะ 11 กิโลเมตรรุ่นประชาชนทั่วไปช่ยและหญิง และชิงถ้วยรางวัลในรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี รุ่นอายุ20-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป เริ่มรายงานตัวเวลา 05.00 น. เริ่มปล่อยตัวที่บริเวณหน้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ผ่านสี่แยกทุ่งเกลี้ยง หมู่บ้านเวียงแก้ว วัดครูบาบุญชุ่ม ถนนตัดใหม่ ทุ่งนาร้านกาแฟ ถึงเส้นชัยหน้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย

โดยการจัดแข่งขันเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืน และเป็นการสนับสนุนภารกิจในการดำเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย และเพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนต่อไป

สำหรับเหรียญที่ระลึกรูปแบบพิเศษ ประเภททองคำ มีเนื้อทองคำ 90% น้ำหนัก 15 กรัม พร้อมเสื้อเกียรติยศและเสื้อวิ่งสำหรับผู้บริจาคเงิน 100,000 บาทขึ้นไป เหรียญเงินสำหรับผู้บริจาคเงิน 50,000 บาทพร้อมเสื้อเกียรติยศและเสื้อวิ่ง ส่วนเหรียญทองแดงสำหรับผู้บริจาคเงิน 10,000 บาท พร้อมเหรียญเข็มกลัดเนื้อบรอนซ์พร้อมเสื้อเกียรติยศและเสื้อสิ่ง ส่วนนักวิ่งจะได้รับเหรียญขนาด 6 เซนติเมตรเมื่อเข้าเส้นชัย

โดยการประชุมได้รับทราบข้อมูลเส้นทาง ลำดับการจัดกิจกรรม การเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน การรักษาความปลอดภัย การแพทย์และพยาบาล เส้นทางการจราจร สถานที่จอดรถ การบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะมีการจัดแถลงข่าวในวัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ล่าสุดการรับสมัครได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้เปิดทำการรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันใกล้ปิดรับสมัครเนื่องจากใกล้ครบตามจำนวนที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 052029862 หรือเพจ Running for the blind วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง
🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
12/11/62