วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ่อเมือง แม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พ่อเมือง แม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ พลตำรวจตรี อนุชา อ่อมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ทั้งนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เวลา 15.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยกองมู