วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำกำลังพล พร้อมด้วย ประชาชนอำเภอบ่อเกลือ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องวันปิยะมหาราช

เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำกำลังพล พร้อมด้วย ประชาชนอำเภอบ่อเกลือ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องวันปิยะมหาราช

พันโท ธงชัย วันมหาใจ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำกำลังพล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนจำนวนมาก พร้อมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต จากนั้นทั้งหมดต่างยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที ณ หอประชุม 110 ปี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน เป็นประธาน

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์