วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ความดี ไม่มีขาย ใครอยากได้ ต้องทำเอง !! ชมรมเรารักชนบท ร่วมจิตอาสา จัดดนตรีเปิดหมวก หาเงินช่วยโรงเรียนและเด็กบนดอยสูง

ความดี ไม่มีขาย ใครอยากได้ ต้องทำเอง !! ชมรมเรารักชนบท ร่วมจิตอาสา จัดดนตรีเปิดหมวก หาเงินช่วยโรงเรียนและเด็กบนดอยสูงอย่างนี้สังคม ยังต้องการอีกเยอะ ” ความดี ไม่มีขาย ใครอยากได้ ต้องทำเอง ” กลุ่มคนในนาม เรารักชนบท ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา ตระเวนเล่นดนตรีเปิดหมวก เพื่อหารายได้ ช่วยโรงเรียน บนยอดดอย ที่ห่างไกล แลัระดมหาทุนสร้างสนาม จอดเฮอร์ริค็อปเตอร์ เพื่อขนส่งสิ่งของต่างๆและขนย้ายชาวบ้านที่เจ็บป่วย นำส่ง รพ. เพราะอยู่ห่างไกล ตลอดจนหาเสื้ิอผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้แก่เด็กๆและชาวบ้าน บนยอดดอย เนื่องจากอากาศ หนาวเย็น

โดยนาย พยับ สิงห์คำคูณ ประธาน ชมรม เรารักชนบท ได้เผยว่า ทางชมรมฯและเหล่ากลุ่มจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม ช่วยเหลือโรงเรียนและเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกล มาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้เป็นวโรกาศ ชมรมเรารักชนบท ครบรอบ 13 ปี จึงได้ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา จัดกิจกรรมดนตรีเปิดหมวกขึ้น เพื่อรับบริจาค หาทุนทรัพย์ โดยในปีนี้จะเดินทางขึ้นบนยอดดอยที่ห่างไกลและทุรกันดาน ร.ร.บ้านจอซิเดอเหนือ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน ในการสร้างห้องน้ำให้กับทางโรงเรียน 4 ห้อง ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน สร้างลานจอด ฮอ ที่จะลงมือเทปูนในสิ้นเดือน วันที่ 30 พ.ย.62 นี้ เพื่อใช้ในการขนส่งสิ่งของต่างๆตลอดจนผู้เจ็บป่วย มายัง รพ. นอดจากยังจัดสร้างสนามเด็กเล่น และเสื้อผ้า เครื่ิงนุ่งห่ม กันหนาวให้กับเด็กๆและชาวบ้าน อีกด้วย โดยจะเล่นเนตรีเปิดหมวกไปตามตลาดนัดต่างๆในเขต เครือสหพัฒน์ เพื่อขอรับบริจาคสมทบทุน จึงใครขอเชิญชวนร่วมบริจาค ช่วยเหลือเด็กๆและโรงเรียนบนดอยสูง ที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร

# สมชาย แก้วนุ่ม รายงาน