ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคลองขุด หมู่ที่ 5 ตำบลหอไกร

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคลองขุด หมู่ที่ 5 ตำบลหอไกร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 20 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคลองขุด หมู่ที่ 5 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน มีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน