กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา ณ กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน